Rock

Rock

Om det är en genre som alltid är lika populär, oavsett vilket årtionde som pågår, så är det rock. Ända sedan dess ursprung på 50-talet har rocken varit en ständig favorit bland lyssnarna. Denna musikstil passar alla åldrar och tilltalar de flesta lyssnare. Till att...
Folkmusik

Folkmusik

Folkmusik är en genre som återkommer i många olika länder. Alla länder har sin egna typ av folkmusik med olika karaktäristiska drag som kännetecknar landet den spelas i. Det som kallas för svensk folkmusik omfattar bland annat visor, psalmer, bruksmusik och locklåtar....
Dansbandsmusik

Dansbandsmusik

Medan andra länder har salsa, bachata och countrymusik så har Sverige dansband. Denna musikgenre har varit älskad i många år och uppskattas av alla generationer. Dansband är populärmusik som det dansas loss till. Alla känner till de populära banden som turnerar riket...
Country

Country

Countrymusik är en genre som är riktigt populär, framförallt i USA. Genren brukar anses vara en samlingsterm för en rad olika musikstilar. Vad de alla har gemensamt är dock att de har sitt ursprung i de sydliga staterna i USA såsom Kentucky och West Virginia. Många...
Punk

Punk

Punk är en stor musikgenre som har varit populär i många årtionden. Själva punken ses som en subkultur och musikgenren kategoriseras formellt under namnet punkrock och är en genre inom rockmusik. Musikstilen uppstod under mitten av 70-talet. Framför allt var det i...
Divi