Klassisk musik i västvärldens vagga

Det är inte helt enkelt att reda ut vad klassisk musik innebär, då begreppet har olika betydelser beroende på var i världen du befinner dig. I västvärlden har klassisk musik även gått under namnet ”konstmusik”. Befinner du dig däremot i ett icke-västerländskt land kan betydelsen vara av annan karaktär, beroende på deras musikhistoria. Ur det västerländska perspektivet pratar man ofta om klassisk musik utifrån fem historiska epoker som sträcker sig från 1450-talet och fram till idag. Dessa är Renässansen, Barocken, Klassicismen, Romantiken och Modernismen.

Symfoniorkester ett vanligt inslag inom klassisk musik. En symfoniorkester består av ca 50-150 musiker som tillsammans leds av en eller flera dirigenter. I orkestern finns alla möjliga instrument; stråkinstrument, blåsinstrument och slagverk med mera. En symfoniorkester är ofta kopplad till ett specifikt konserthus, till exempel Göteborgs Symfoniker eller Norrköpings Symfoniorkester.

Klassisk musik är ofta framfört av symfoniorkestrar

 

Wienklassicism – stilbildande klassisk musik

Trots att man givetvis kan prata om samtida klassisk musik i form av exempelvis symfoniorkestrar tänker många på idag icke-levande tonsättare när de hör begreppet. När du hör ordet klassisk musik tänker du kanske direkt på Wolfgang Amadeus Mozart och Ludwig van Beethoven? Tillsammans med Joseph Haydn brukar de kopplas ihop med den så kallade Wienklassicismen. Inom klassisk musik är Wienklassicismen en stilbenämning på en period från ungefär 1700-talets mitt och fram till en bit in på 1800-talet. Anledningen till namnet är kort och gott att de tidigare nämnda tonsättarna alla var bosatta i Wien, som därmed fick en betydande roll som den klassiska musikens centrum.

Det var Wienklassicismens, i synnerhet Joseph Haydns, musik som satte grunden för hur symfoniorkestrar idag ser ut. Den typen av musik Wienklassicismens kompositörer skapade karaktäriseras av en framträdande melodistämma, till skillnad från Barockens musik som byggde på flera likvärdiga stämmor. Verken var dessutom ofta uppdelade i block, som var och ett representerade olika sinnesstämningar. Under 1800-talets första hälft kom emellertid Wienklassicismen som epok att ersättas av Romantiken.