Dämpa festmusiken

Dämpa festmusiken

Musik är en självklar del av festen. Musik är ljud. Ljud är för vissa ett störningsmoment. Det är hårda fakta som du aldrig kommer ifrån, och hur gärna du än vill få det till att du har rätt att spela musik på hög volym i ditt eget hem så måste du tänka på grannarna....
Divi