Folkmusik är en genre som återkommer i många olika länder. Alla länder har sin egna typ av folkmusik med olika karaktäristiska drag som kännetecknar landet den spelas i.

Det som kallas för svensk folkmusik omfattar bland annat visor, psalmer, bruksmusik och locklåtar. Det är helt enkelt många olika stilar i folkmusikens genre. Folkmusik är musik som spelades långt bak i tiden, på gårdar, i socknar och städer.

Vanliga instrument i svensk folkmusik

Andra länders musik samt kyrkomusiken har haft betydande inflytande på den svenska folkmusiken. De instrument som ofta används inom folkmusik är nyckelharpa, fiol, spilåpipa, klarinett, orgel, munspel och dragspel. Även sångtekniken kulning återfinns ofta i klassisk svensk folkmusik.

Den svenska folkmusiken var framför allt populär under 1700- och 1800-talet. Även under det tidiga 1900-talet spelades folkmusik. Det är många sångare som har varit viktiga för denna genre.

Några som kan nämnas är bland annat Hultkläppen, Lorens Brolin, Pekkos Per, Pelle Fors och Lapp-Nils. Alla kommer de från olika landskap runt om i Sverige och har sina egna karaktäristiska låtar. Denna musik må inte spelas lika mycket i dagens Sverige men har varit enormt viktig för landets musikaliska historia.

Divi